Schlagwort

#Avenue Electron

Turkey’s Temsa to deliver 10 e-buses to Romania

07.06.2021
temsa-avenue-eletron-electric-bus-elektrobus-turkey-tuerkei-2019-07-min

Temsa wins tender for electric buses in Romania

17.02.2021
temsa-aventue-eletron-md9-eletricity-collage-min

Turkey: Temsa has made two new electric buses

13.06.2019